5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ НЕ ХОДЯТ НА ПРЕГЛЕД

5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ НЕ ХОДЯТ НА ПРЕГЛЕД

Д-р Нели Нешева
шеф на НЗОК

Въпреки че през лятото цялата държава изпада в летаргия, здравеопазването продължава да ври и кипи. Неотдавна лекари и пациенти за пореден път попитаха къде са парите на здравната каса. Този път обаче премиерът Бойко Борисов нареди да се направи проверка. За резултатите от нея и затова дали средствата в сектора ще стигнат до края на 2010, "Стандарт" разговаря с управителя на НЗОК д-р Нели Нешева.

-Д-р Нешева, какво е финансовото състояние на здравната каса, ще се нормализират ли плащанията? - Плащанията към лечебните заведения за доболнична помощ и аптеките се нормализираха. При аптеките се плаща на 45 дни, но това е заради Наредба 10, където е регламентиран този срок, трябва промяна, за да се мине на 30 дни. При тях обаче няма забавяне. Забавяне има само при болничната помощ. Миналия месец платихме на 16-ти, сега до няколко дни ще направим следващите плащания към болниците. Така че към септември-октомври тази разлика от един месец постепенно ще се стопи. Правителството вече одобри проект за актуализация на бюджета на НЗОК с 220 млн. лв. С приемането му ще се осигурят повече средства за здравноосигурителни дейности.

- С актуализацията ще стигнат ли средствата за болниците до края на годината?
- От месец юли ще изпълним изискването за попълване на Приложение 2 (делегираните бюджети), което е част от договора с болниците. Това ще даде възможност на директорите да преценяват каква дейност могат да извършват и на какви средства да разчитат. Смятам, че при добро разпределение ще бъде възможно да се впишем в този бюджет.
- С тази актуализация компенсира ли се напълно месец ноември от 2009 г., който беше платен със средства от 2010?
- Не мога да отговоря еднозначно с "да" на този въпрос. Но още веднъж уверявам изпълнителите на медицински дейности, че ще имат един регулярен бюджет, който ще получават в определено време и ще могат да разчитат на него. Убедена съм, че така те ще имат повече сигурност.
- С актуализацията каква част от отчетената дейност ще им плащате, сега е към 80%?
- Колко процента от кое? Изпълнителите на медицинска дейност и по-скоро директорите са подписали Приложение 2 за януари, февруари и март. Там има разпределение на бюджета за тези месеци. След това нямат такова приложение и очакват цялата фактурирана стойност да бъде изплатена след проверка. Така че кое е 80 и кое е 100 процента. Няма фиксирана сума, която да приемем за 100 процента и да кажем, че я плащаме. Всички знаем, че се гласува финансова рамка, в която трябва да се вместят разходите и трябва да се съобразяваме с нея. Остава и въпросът защо миналата година болниците са се справяли с 90 млн. месечно, а сега отчетите стигат до 110 млн.
- Ако болниците трябва да се вместят в тази финансова рамка, как да планират дейността си-да увеличават листите на чакащи ли?
- Тези листи съществуват в момента. Няма нищо лошо в тях, стига да бъдат добре планирани и да не засягат спешната дейност. Още повече че в летните месеци намалява дейността на болниците, респективно и на разходите на НЗОК. Това ще помогне на директорите на болниците, когато започнат активните месеци да се впишат в бюджета, който ще имат.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists