NFC

На 27 април 2000 година е подписан първият за България Национален рамков договор /НРД/ между Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите и стоматолозите. Това е първият договор на консенсусна основа, който определя правата и задълженията на НЗОК, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България /Български зъболекарски съюз/, районните здравоосигурителни каси и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в здравната система.

Преговори НРД 2023-2025

Преговори НРД 2023-2025

НРД за медицинските дейности за 2023-2025 г.

National Framework Contract 2020

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022

National Framework Contract 2019

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2019

National Framework Contract 2018

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018

National Framework Contract 2017

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2017

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists