АНЕКС КЪМ НРД-2010 ?

АНЕКС КЪМ НРД-2010 ?

В т.5 от дневния ред беше разгледан и въпросът за възможността за сключване на Анекс към НРД-2010. Взе се решение обсъждането да продължи отново след актуализация на бюджета на НЗОК и изясняване на позицията на Касата след срещи между УС на БЛС и НС на НЗОК.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists