АНЕКС КЪМ НРД 2018

Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2018 г. вижте тук

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists