БЛС ИСКА НЕЗАБАВНО ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

БЛС ИСКА НЕЗАБАВНО ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

Д-Р НЕЛИ НЕШЕВАДИРЕКТОР НА НЗОК

УВАЖАЕМА Д-Р НЕШЕВА,

Във връзка с полученото в УС на БЛС писмо от министъра на здравеопазването в отговор на наше запитване относно:

Дължимите на лечебните заведения за извънболнична помощ суми, съгласно чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за първото тримесечие на 2010 г., които следваше да се изплатят най-късно в срок до 30 април 2010 г., Ви моля да извършите необходимото, с оглед получаването на дължимите от РЗОК суми по чл. 37, ал.5 от ЗЗО.

Категорично настоявам да бъдат спазени установените в Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО, срокове за отчитане, а именно: до 5 работни дни от началото на месец април, а при неспазване на срока за представяне на финансовите отчети от лечебните заведения за извънболнична помощ, проверката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период на отчитане т.е. м. юни 2010 г.

Поради незаконосъобразен отказ от служителите в РЗОК да приемат от изпълнителите на медицинска помощ отчетните документи, следва да разпоредите на РЗОК да изготвят подробен график за приемането на отчетните финансови документи, съгласно Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за първото тримесечие на 2010 г.

В духa на взаимно разбирателство и сътрудничество в трудните моменти на провеждащата се здравна реформа в страната, се надявам, че ще си бъдем взаимно полезни и в бъдеще.

С уважение:

Д-р Цветан Райчинов

Председател на БЛС
Lastest news


SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists