Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ: ОЧАКВАМЕ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ РАБОТИМ С 27% НЕКОМПЕНСИРАНА ИНФЛАЦИЯ

Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ:  ОЧАКВАМЕ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ  РАБОТИМ С 27% НЕКОМПЕНСИРАНА ИНФЛАЦИЯ

Водещ: Продължаваме с темата за здравеопазването, тема, която винаги е свързана с проблеми, когато говорим за нея. В студиото сме с д-р Ваньо Шарков, депутат от Синята коалиция. Ще търсим и д-р Георги Ставракев по телефона, зам.-председател на БЛС. Темата, по която сме ви поканили, е ще почувстват ли пациентите, как да кажа, подобрено качество, по-добър достъп след актуализацията на бюджета по някакъв начин? Как ще го усетят след актуализирането на бюджета? Почесвате се.

Ваньо Шарков: Това е изключително труден въпрос, и той е изключително труден ,защото актуализацията на бюджета не е единственото, което може да направи така, че българското здравеопазване да стане по-добро. Но за сметка на това е много важен фактор, който може да направи така, че здравеопазването да е по-лошо, отколкото е ситуацията в момента. В този смисъл има доста неща, които могат да бъдат направени, не е само актуализацията на бюджета. Има неща, които могат... те не са свързани само с ограничаване разхода на средства и спиране източването на парите на касата или на МЗ, това са неща, които касаят всички лечебни заведения в страната, касаят техния статут, промяната в различните закони, които ние трябва да направим. В момента върви промяна в закона за лечебните заведения. Големият проблем в момента с актуализацията на бюджет, аз затова съм го взел предложението, което е внесено от МС, това е, че бюджетът на МЗ се намалява с 160 млн. лв. А няма друга институция, на която парите да се намаляват толкова много, с 23%.

Водещ: Какъв би бил ефектът от това?
Ваньо Шарков: Само един пример мога да ви кажа само, че министерството на образованието е със 7.6% по-малко, околната среда и водите минус 10%, икономиката, енергетиката и туризма минус 10%.
Водещ: То като проценти е едно, като числа, като цифри е...
Ваньо Шарков: Ефектът би изглеждал по следния начин. Аз затова казах и на комисията, че ако тези числа не бъдат променени между първо и второ четене, при второ четене нито моята политическа сила, нито Синята коалиция, нито СДС, нито аз мога да подкрепя тези числа. Защото те създават проблем. И този проблем е свързан с парите, които са за лекарства. Те са на минус с почти 27 млн., т.е. минус 19%. Парите за диагностика и лечение са на минус 25%, т.е. това е намаляване с една четвърт на парите за диагностика и лечение. Нещо, което е недопустимо с оглед включително и на ситуацията, в която се намира страната. Аз съм чувал от хора, които разбират от справяне с кризи, които казват, че по времена криза не се пипат няколко неща. Не се пипа сигурността на гражданите, не се пипа здравеопазването, не се пипа топлото, не се пипа храната. Защото икономическата криза може да прерасне в политическа. И в този смисъл, затова ние имахме разговори миналата седмица с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Днес продължаваме разговорите, 12.30 ч имаме среща с премиера. Министър Дянков пое един много сериозен ангажимент. Той каза, че парите за лекарства няма да се пипат и тази сума ще бъде намалена. Т.е. няма да бъдат 160 млн., а ще бъдат... разходът на средства всъщност ще бъде намален с около 100 млн., но при всички положения няма да са 160...
Водещ: Т.е. той е поел такъв ангажимент към вас?
Ваньо Шарков: Този ангажимент не е към нас, това е ангажимент към...
Водещ: По време на разговора е поел този ангажимент, че ще...
Ваньо Шарков: Да, има такива разговори, които са водени между другото между МЗ и МФ. Целта на всички е разбира се да бъде затворено кранчето и да не изтичат средства. Аз съм сигурен, че в тези пари, които са вписани като политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия вероятно там има заложени някакви административни пари. Имам предвид това, че лекарствата в България и лекарствената политика се определя от една купчина комисии: Комисия по позитивния списък, Комисия по ценообразуването, Комисия по информационното осигуряване, мисля, че беше. Имаме Дирекция „Лекарствена политика”, отделно има лекарства, които се отпускат от НЗОК, други пък са от МЗ. Докато това нещо не бъде съсредоточено на едно място, една да е институцията, която отговаря за лекарствените политики, докато пари за допълнителни възнаграждения на хора, работещи в тези комисии, са вкарани в тези политики като бюджет и като разходи на МЗ, нещата няма да станат прозрачни. А това е онова, което може да направи... тази прозрачност може да гарантира действително една справедлива и за българските граждани, справедлива и за лечебните заведения лекарствена политика. Дотук спирам с лекарствата, защото другата изключително проблемна сфера в момента е болничната помощ.
Водещ: Възможно ли е 100% пациентите, хващам се за тези думи от една среща между НЗОК и БЛС, възможно ли е 100% пациенти да се вместят в 80% от бюджета на болниците?
Ваньо Шарков: Всичко е възможно, въпросът е доколко това е уместно и доколко това нещо е елемент от движението в правилната посока на българското здравеопазване. Ако идеята на всичко това нещо е да се върне към бюджетното финансиране, да се върнем към системата на Семашко, която беше по време на управлението на БКП, ОК, но да излезе някой и да каже, че се връщаме към тази система.
Водещ: Никой не казва такова нещо.
Ваньо Шарков: Никой не казва, но когато ти определяш един бюджет на лечебните заведения, и те нямат право да надхвърлят този бюджет, когато ти им казваш, не само че нямат право да надхвърлят този бюджет, ти им казваш, че нямат право да изразходват повече от 80% от него, това е връщане към тази система. Разбира се, това го има и в други държави. Надявам се обаче да не се случва в България.
Водещ: Какво да се прави като няма пари, г-н Шарков?
Ваньо Шарков: Спират се тези, които се изразходват неправилно. Взимат се мерки всички онези, които съдействат за неправилното разходване на тези средства да си имат работа с прокуратурата. Прави се така, че парите, които българските граждани отделят от собствения си джоб като здравноосигурителни вноски и онези, които държавата дава, да отиват в правилната посока. Иначе нещата непрекъснато ще стават по-зле.
Водещ: Защото иначе какво ще стане с пациентите, които трябва да постъпят в болница, обаче болницата си е изразходвала делегираните бюджети..?
Ваньо Шарков: Ще се случи следното нещо: имаш 80% да разходваш от бюджета, около 16 юли лечебното заведение е изразходвало тези 80%, като знае пациентите, които са преминали по клинични пътеки, на 16-и слага кепенците и вади ценоразписа. Това е лошо, защото българските граждани са си плащали здравноосигурителните вноски. Оставяме настрани онези, които са 1.1 млн. Но тези са си плащали. За тях така не може да се постъпва.
Водещ: Нека да включим по телефона д-р Георги Ставракев, който е зам.-председател на БЛС. Добро утро, д-р Ставракев. Следите предполагам разговора ни от началото, който водим с д-р Шарков в студиото. Вашият коментар за актуализацията на бюджета, за това, което здравната каса говорят за вместването в 80% от бюджета за болниците. Възможно ли е това? В смисъл то е ясно, че е възможно, но до какво ще доведе – по-достъпно, по-качествено или напротив здравеопазване?
Георги Ставракев: Аз бих искал да обърна внимание на няколко неща. Най-важното е, че всяка институция трябва да си изпълнява ангажиментите. За нашата съсловна организация - БЛС, не е основният приоритет приходите и следенето на приходите по отношение на здравната система като цяло. Ние отговаряме за качеството на изпълняваните медицински дейности, лечебните дейности и спазването на правилата за добра медицинска практика и съответно медицинските стандарти. И всичко това все пак изисква определен финансов ресурс, и по-скоро определено съотношение, заделяно от БВП спрямо нашата икономика, което за сведение ще уточня, че към момента на практика ние работим с около 3,2% до 3,6% от БВП. За сведения ще ви кажа, че... или по-скоро ще напомня за пореден път, вече не знам за кой, че този процент в Европа е между 6 и 12%.
Водещ: И в същото време знаете, че се говори за излишни хоспитализации. Обикновено се казва излишни хоспитализации, точене на бюджета на здравната каса чрез пациенти, които без нужда влизат в болници.
Георги Ставракев: Тези приказки, тези обвинения ги слушаме вече около 6, 8 месеца, даже и година. Но в крайна сметка ние до момента не видяхме нито промяна в механизмите за регулация, нито промяна в механизмите за контрол, което навява на мисълта, че тези обвинения са единствено с цел по някакъв начин да променят общественото мнение в негативна насока като цяло към нашето съсловие, едва ли не в черни краски да бъдем представени. Но крайната цел на тази промяна на общественото мнение е в крайна сметка да бъдат икономисани едни пари. Това в никакъв случай не можем да наречем, че е някаква реформа в здравеопазването. Защото отдавна очаквахме да стане факт остойностяването на медицинските дейности, което, за съжаление, все още не е факт. Миналата седмица бяхме свидетели, че стана факт поредното увеличение на някои енергоизточници. За сведение ще ви напомня, че в цените, по които ние работим в рамковия договор, има не компенсирана инфлация от порядъка на 27%.
Водещ: Ще се стигне ли до спиране на болници, до излизане в отпуск на болнични заведения, отпуск в кавички казано, при запазване на тази система с тези делегирани бюджети, т.е. не плащане над това, което надхвърлят бюджетите?
Георги Ставракев: Управлението на болниците все пак е в прерогативите на техните мениджъри и техните принципали. Искрено се надявам да не се стигне до затваряне на болници, но определено ще бъде много тежък и труден период за всички мениджъри в тази сфера. Ние апелирахме на последната среща с управителното тяло на НЗОК поне да бъдат възстановени регулярността на плащанията, от една страна, и от друга страна, да бъде гарантирано, че реално извършените дейности ще бъдат платени. на 100%.
Водещ: За март платено ли е на всички болници?
Георги Ставракев: Има около 20% неизплатени суми още за март на болниците, и 100% за април и за май. Това е финансовото състояние за момента като не плащания. Бяхме уверени, че постепенно ще бъде наваксано това закъснение и до май месец ще бъдат платени на 100% извършените медицински дейности.
Водещ: Добре, благодаря ви, д-р Ставракев. За март 20% неизплатени, за март!
Ваньо Шарков: Това е тема, която вероятно ще обсъждаме в рамките на следващите десетина дни, защото в мотивите към законопроекта за актуализация на бюджета на държавата е записано, че е предвидено осигуряването на допълнителни разходи в размер на 220 млн. лв. по бюджета на НЗОК, за сметка на средствата от предходния остатък. Това означава, че в близките дни трябва да бъде актуализиран бюджетът, той е отделен бюджет от бюджета на държавата, макар и част от нея, но се гласува отделно. Това означава, че се изваждат 220 млн. лв. Ако целта на изваждането, това ще бъде един от въпросите, ако целта на изваждането на тези 220 млн. от фискалния резерв и даването на НЗОК е да се възстанови и нормализира ритъмът на разплащане с лечебните заведения, особено за болничната помощ, защото там е същественият проблем – ок, тогава нещата могат да влязат в час. Но ако това нещо не бъде направено, при положение, че последните два месеца на миналата година дейностите за тях бяха разплатени с пари от бюджета за 2010 г., това означава, че в края на годината НЗОК ще се движи на минус три месеца.
Водещ: Ще го поставите ли това като условие за подкрепата си за бюджета, конкретно тази част...
Ваньо Шарков: Ние го говорим непрекъснато това нещо. На срещата с проф. Борисова миналата седмица като министър на здравеопазването знаете, че ние поставихме някои неща, които смятаме, че трябва да бъдат реализирани. И всъщност тя самата постави датите и сроковете, това, което беше нашето условие. Това искаме ние, да има предвидимост, да има яснота. Ако това нещо го няма, и ако само намаляваме средствата в здравеопазването, вместо да се движим към повишаване качеството на медицинските услуги, единственото нещо, което ще се повиши, ще бъде мизерията в лечебните заведения.
Водещ: Добре, това го поставяте като условие за подкрепата за актуализацията на бюджета от страна на правителството. Така ви разбрах. Благодаря ви, г-н Шарков. Продължаваме да следим тази тема. Дано наистина не се стигне до, как да го нарека, излизане, спиране просто на болничните заведения заради това, че не могат да си осъществяват дейностите.
Ваньо Шарков: Ако има добра политика от страна на управляващите, няма да се стигне.
Водещ: Благодаря ви!
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists