Dr. Militsa Miteva: The BLS's distinction is the greatest recognition of a young doctor

Dr. Militsa Miteva: The BLS's distinction is the greatest recognition of a young doctor

В Деня на българския лекар – 19-ти октомври, Българският лекарски съюз раздаде своите годишни награди за принос в медицината. Тази година най-много бяха отличените в категорията за младите медицински надежди „Ти си нашето бъдеще“. От Медикъл нюз разговаряха с д-р Милица Митева, която бе сред наградените. Д-р Митева специализира гастроентерология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”.

Д-р Митева, още в началото на своя професионален път вече сте отличена от Българския лекарски съюз в категорията за младите медицински надежди „Ти си нашето бъдеще“. Разкажете малко повече за наградата и вашия принос за нея. Какво е за Вас подобно признание?

Това е най-голямото признание, което може един млад лекар да получи. Наградата отразява оценката на вече доказалите се колеги, относно показаните от мен лични качества и медицински познания. Такова признание ти дава увереността, че вървиш в правилната професионална насока и ти дава стимул за развитие и прогрес.

Как избрахте специалността гастроентерология?

Записах медицина с желанието да стана рентгенолог, а по време на следването си в 5-ти курс вече исках да стана коремен хирург и след като преминах през пълното си обучение, реших, че гастроентерологията е моето „нещо”. Избрах „по малко от всичко” – в нея има и образна диагностика, и ендоскопска инвазивност върху част от коремните органи, така че това беше балансът за мен.

Kакво е нивото на тази специалност у нас според Вас?

Високо, европейско, актуално.

Смятате ли, че редките заболявания в гастроентерологията се изучават достатъчно по време на специализацията по гастроентерология или е нужно да им бъде обърнато допълнително внимание?

Мисля, че програмата е добре направена. Имайки предвид, че в периода на обучение специализантът трябва да усвои основни теоретични и практически знания, които в процеса на работа след това се надграждат, не смятам за необходимо допълнително да се акцентира на редките заболявания.

Какво е мнението Ви относно нуждата от лечение с помощта на мултидисциплинарен екип за заболяванията на гастроинтестиналния тракт ?

За да се постави точна диагноза и да се проведе най-подходящото лечение за дадено заболяване при конкретен пациент, гастроентерологът трябва да си кооперира със специалисти от различни специалности – патолог, рентгенолог, хирург, онколог. Да не забравяме, че пациентите имат и придружаващи заболявания, което налага ежедневна комуникация и с колеги от другите специалности от интерната. Тоест, за да осъществиш конкретен диагностично-лечебен план, който да е на най-високо медицински издържано ниво, участието на мултидисциплинарен екип е не само необходимо, но и задължително.

Вие сте работила и в COVID отделение. Каква ситуация заварихте там и какъв опит натрупахте с лечението на пациентите с коронавирусна инфекция?

Ситуацията в отделението и при първото, и при последното ми влизане си е все така тежка – емоционално, психически и физически. Първата среща с COVID беше най-стресираща, защото се сблъскваш с неизвестно досега заболяване, без доказано лечение и то в сфера различна от гастроентерологията. Притесненията ми бяха свързани с това дали съм достатъчно подготвена, за да оказвам адекватна медицинска помощ на пациентите и същевременно дали ще успея да съхраня собственото си здраве и това на близките ми.

Кои са основните пречки пред един млад лекар у нас?

Ако започна да изброявам всичко, което пречи и демотивира един млад човек да стане добър лекар и специалист, ще е нужно много време и дълъг разговор. Цялата система на здравеопазване се нуждае от реформа, която да предложи адекватни условия за труд и обучение на всички медицински специалисти.

You can see all the material here

Source: Medical News Medical News
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists