ДАДОХА 220 МЛН ЛЕВА НА НЗОК

ДАДОХА 220 МЛН ЛЕВА НА НЗОК

Бюджетът на здравната каса ще бъде укрепен с 220 млн. лв., стана ясно след последното заседание на МС преди празниците. В МЗ ще се проведе административна реформа, свързана със сливане и намаляване на дирекции в размер на 40%, а никой лекар или сестра няма да остане на улицата, заяви здравният министър проф. Анна-Мария Борисова. Тя обяви и петте стъпки, които министерството ще предприеме до края на годината. Изучавайки моментното състояние на болничната система у нас, ще се реши кои от болниците да бъдат преобразувани в болници за долекуване и до края на тази година ще бъде изработена Националната здравна карта. Клиничните пътеки ще бъдат ревизирани като брой и цени и ще се въведат нови клинични пътеки за долекуване. От 2011 г. ще се работи и за въвеждане на диагностично-свързаните групи, ще се премине на диференцирано заплащане на базата на квалификация, сложност, труд и обем на работа. Проф.Борисова е категорична, че трябва да започне укрепване на доболничната система, а за общопрактикуващите лекари обеща „преференциално” заплащане.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists