Декларация на УС на РК на БЛС гр.Варна

Декларация на УС на РК на БЛС гр.Варна

До Министъра на финансите
До Директора на НЗОК

Предвид неяснотата около плащането на заработените за м. ноември средства от ИМП и появилите се в пресата твърдения за прехвърлянето им за следващата година , заявяваме, че категорично не приемаме подобно едностранно нарушаване на договорните отношения от страна на НЗОК и настояваме за незабавно решение на проблема .
29.12.2009г за УС на РК на БЛС : д-р Св. Митев
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists