ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТЕЩИТЕ В СТРУКТУРИТЕ НА ЦСМП В СТРАНАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТЕЩИТЕ В СТРУКТУРИТЕ НА ЦСМП В СТРАНАТА

Исканията на работещите в структурата на ЦСМП за промяната в Закона за лечебните заведения, са изложени в декларацията им тук:
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists