-%
DocUp - Дигитален здравен навигатор

DocUp - Дигитален здравен навигатор

DocUp - Дигитален здравен навигатор с преференциални условия за общопрактикуващите лекари в България

DocUp е софтуерна платформа, предоставяща услуги в полза на общопрактикуващите лекари, с цел улесняване на тяхната професионална дейност, осигуряване на лесен онлайн достъп на гражданите до техните общопрактикуващи лекари и повишаване на информираността на гражданите относно техните здравноосигурителни права.  

Как работи DocUp? 

Създаване във Вайбър на персонален чатбот асистент за всеки общопрактикуващ лекар. През него всеки пациент на дадена практика ще има възможност бързо и лесно да получи информация за нея, да си запише час за посещение и да се информира по теми, които попадат в раздел „често задавани въпроси“.  

Активиране на услуга от типа "кол център", през която пациенти от конкретна практика да бъдат канени и/или информирани по теми свързани с провеждането на профилактични прегледи, ваксинации, допълнително проследяване и други. При потвърден интерес от страна на пациентите сътрудниците на DocUp ще записват и часове за посещение в дигитален график на лекаря.  

Като жест към общопратктикуващите лекари партньорите от DocUp предоставят на 20 общопрактикуващи лекари, членове на БЛС, чиято лекарска практика се намира извън областните градове на България, преференциалните условия за използване на платформата. Те ще бъдат предоставени на първите 20 лични лекари по реда на постъпване на заявките им.  

За използване на онлайн платформата на Партньора всеки общопрактикуващ лекар, следва да се свърже с DocUp на: 

Имейл: business@docup.health 
Тел: [02 408 4958](tel:02 408 4958) 

Повече информация за услугите, предоставяни от DocUp може да намерите тук.

Повече информация
Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists