ФАКТИ ЗА ДОМА НА ЛЕКАРЯ

ФАКТИ ЗА ДОМА НА ЛЕКАРЯ

ФАКТИТЕ ЗА ДОМА НА ЛЕКАРЯ СА ВЕЧЕ ПРОЗРАЧНИ-

Бяха представени пред регионалните председатели всички материали и становища около сделката с имота – НА САЙТА СЛЕД НЯКОЛКО ДНИ!
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists