ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЩЕ ГАРАНТИРА СУМИТЕ ПО ЧЛ.37

ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЩЕ ГАРАНТИРА  СУМИТЕ ПО ЧЛ.37

ДО
Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
БУЛ.АКАД.ИВАН ГЕШОВ 15
1431 СОФИЯ

ОТНОСНО: Ваше писмо с Ваш изх.№ 196 / 27.05.2010 г. и наш вх.№ 17-01-19 / 28.05.2010 г. на НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р РАЙЧИНОВ,
Във връзка с поставените от Вас въпроси, относно заплащането на сумите по чл.37, ал.5 от ЗЗО, Ви е изпратен отговор с изх.№ 17-01-15 от 20.04.2010 година.
В НЗОК е изготвен проект за наредба за изменение и допълнение на наредба №6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл.37, ал.5 от Закона за здравното осигуряване и изпратен до Министерство на финансите и Министерство на здравеопазването с изх.№ 04-06-30 / 31.05.2010 г.
Подготвя се Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година, където се предвиждат допълнителни средства, които ще бъдат превеждани на Националната здравноосигурителна каса от Министерство на здравеопазването и отчитани като трансфер.

__ДИРЕКТОР НА НЗОК:

Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА__
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists