КАКВО МИСЛЕШЕ Д-Р КОНСТАНТИНОВ 2 ДНИ ПРЕДИ ДА СТАНЕ МИНИСТЪР?

КАКВО МИСЛЕШЕ Д-Р КОНСТАНТИНОВ 2 ДНИ ПРЕДИ ДА СТАНЕ МИНИСТЪР?

(Подготвен собственолично доклад за предстоящата сесия на FEMS в Инстанбул)
Уважаеми колеги от FEMS,
Българските лекари чрез тяхната законно представящата ги организация се обръщат към вас с молба за подкрепа във връзка с проблемите на болничния сектор в страната. Както е представено в националния ни доклад за срещата в Истанбул, средствата за болнична помощ тази година бяха драстично намалени в бюджета на Националната здравно осигурителна каса. От м. март насам на болниците се изплащат само частично изработените средства по договор с НЗОК. Това води до забавени и частични плащания на заплати на лекарите, за болниците – увеличаване на задълженията към фирмите снабдители с лекарства и апаратура, за пациентите – ограничения в достъпа до болнично лечение и необходимост от неговото заплащане. Поради тази причина се надяваме Генералната асамблея на ФЕМС да изрази загрижеността си от ситуацията в България и изпрати искане до българското правителство с настояване за изплащане на изработените и дължими суми към работещите в българските болници.
Благодарим за вашата подкрепа. Допълнителна информация за положението в България ще може да получите по време на дебатите в Истанбул.
Целият доклад можете да прочетете [тук:](</images/Documents/national report_bulgaria.doc>)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists