КРИТЕРИИ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА БМП ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists