МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists