МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛС

МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛС

Министърът здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова проведе работна среща с председателя на БЛС д-р Цветан Райчинов във връзка с резултатите от извършената инвентаризация на болничната система и свързаната с това подготовка по изработване на Национална здравна карта. Д-р Райчинов беше информиран за методиката, по която се изготвят националната и съответните областни здравни карти.

Общо беше мнението, че изработваните карти по области са една моментна снимка на състоянието на лечебната мрежа и имат предварителен характер. Както националната, така и областните здравни карти ще бъдат приети окончателно след гласуване и публикуване на поправките на Закона за лечебните заведения в Народното събрание. Министър Борисова изрично посочи, че при изработването на здравните карти ще бъдe отчетена спецификата на всеки отделен регион. Тя отново потвърди, че болници няма да бъдат закривани, а предстои те да адаптират своята дейност съобразно степента на съответствие на дейността им на законовите изисквания и на стандартите.

На срещата министър Борисова и д-р Райчинов обсъдиха и необходимостта от сериозни промени във връзка с разширяване и подобряване на възможностите за специализация на лекарите. Допълнително беше дискутиран и въпросът в подготвяните нива на компетентност на болниците изрично да бъде визирана възможността специалистите по вътрешни болести да работят в терапевтични отделения.

Срещите между БЛС и ръководството на МЗ ще продължат и през следващата седмица.

ПРЕСЦЕНТЪР
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists