ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists