ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.177 А И ЧЛ.334 А НА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2018

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПИСМОТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists