ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С МОЛБА НА "АСОЦИАЦИЯ ЦЬОЛИАКИЯ БЪЛГАРИЯ - ЖИВОТ БЕЗ ГЛУТЕН"

ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С МОЛБА НА "АСОЦИАЦИЯ ЦЬОЛИАКИЯ БЪЛГАРИЯ - ЖИВОТ БЕЗ ГЛУТЕН"

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists