ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА НС НА НЗОК

ПИСМО ДО Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА НС НА НЗОК.

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists