ПИСМО ДО Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА, ЗАМ. - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ЛЕКАРИ, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тук

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists