ПИСМО ДО МЗ, МС, НС и НЗОК ОТНОСНО СТАРТИРАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА КП ПО АНЕКСА КЪМ НРД 2018

ПИСМОТО ДО МЗ, МС, НС и НЗОК ОТНОСНО СТАРТИРАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЦЕНИТЕ НА КП ПО АНЕКСА КЪМ НРД 2018 МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists