ПИСМО ДО МЗ ОТНОСНО НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЛС ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОНОРСТВОТО

ПИСМОТО ДО МЗ ОТНОСНО НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЛС ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОНОРСТВОТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists