ПИСМО ОТНОСНО УТВЪРДЕНИТЕ ОТ НЗОК КЪМ РЗОК БРОЙ ЗА СМД И СТОЙНОСТИТЕ НА МДД НА НЗОК

Със съдържанието на писмото и справката за утвърдените от НЗОК към РЗОК брой за СМД и стойностите на МДД на НЗОКможете да се запознаете тук.

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists