Правителството реши - 300 милиона допълнително за НЗОК

Правителството реши - 300 милиона допълнително за НЗОК

Правителството прие проектозакон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

С 300 млн. лв. ще се увеличат разходите на Здравноосигурителната каса до края на годината. Това се предвижда в проекта за изменение на Закона на бюджета на НЗОК за 2010 г. 249 млн. лв. от увеличението на средствата ще се използват за болнична помощ, 11 млн. лв. за първична извънболнична медицинска помощ, а 12 млн. лв. – за специализирана.

Допълнителните средства ще дойдат от повишаването на здравноосигурителната вноска с 2 на сто от 8 на 10 процента. Увеличението ще влезе в сила от 1 април и ще се поделя в съотношение 60:40 между осигурител и осигурен. Проектът не предвижда изменение в държавните трансфери към НЗОК, които са определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010 г. и в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г. С промяната в приходната и разходната част, салдото по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година няма да се промени. Това ще гарантира финансова стабилност на институцията. Чрез законопроекта се предлага и изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Занапред НЗОК ще определя нивото на заплащане на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък съобразно бюджета за съответната година. Това ще гарантира ефективно разпределение на средствата за лекарства.

10 Март 2010 www.government.bg
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists