ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020

Писматаса изпратени до председателите на националните експертни лекарски бордове на БЛС по специалности, до председателите на медицинските дружества,до председателите на РК на БЛС и до доц. Любомир Киров - председател на НСОПЛБ.

СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗПРАТЕНИТЕ ПИСМАЗА НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2020 МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕТУК

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists