ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СДО И ПРОДЪЛЖАВАЩОТО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СДО И ПРОДЪЛЖАВАЩОТО  МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание предварителните предложения за СДО и продължаващото медицинско образование, както и за изработване и въвеждане на правилата за добра медицинска практика. Двата модула бяха дискутирани на проведения в края на миналата седмица Национален съвет на БЛС в Хасково. Очакваме Вашите мнения и предложения, за да бъде сформирано окончателно становище от избраните комисии по двете направления.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists