Пресконференция на НЗОК, БЛС и БЗС в БТА - 02.11.2009

Пресконференция на НЗОК, БЛС и БЗС  в БТА - 02.11.2009

КАКВО КАЗА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЛС Д-р Цветан Райчинов:

ЗА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕЗА БЮДЖЕТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗА ЗАЩИТАТА ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪСЛОВИЕТОЗА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР align="justify" /> ЗА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
...Ще започна направо – сигурно доста сте изненадани да ни видите заедно на една маса и на съвмрестна пресконференция. Но както каза и д-р Душков, освен интереси и проблеми, ние като институция имаме своите задължения и те са вменени от законите в страната. Така че, дали се харесваме, или не, ние сме длъжни да работим заедно. Наистина имаше и доста търкания през изминалите години, доста разправии... Наистина имаше много сериозни проблеми, но истината за мен е една – да няма рамков договор 3 години и повече, причината е, че имаше политическо вето. Не толкова от хората, които осъществяваха дейността, а от политиците и техните решения. И все пак, през тези години възможност за сключване на договор съществуваше. Това че се използваше и Парламента като политически инструмент да гласуват едностранни права на Касата, никога няма да го приема. Но все пак, пак казвам, макар и теоретично имаше възможност за сключване на НРД. Със закона, който сега предстои да бъде приет – такава възможност няма. Първо институцията НРД изчезва, говори се за някакви условия, и бих ползвал един термин от становището на КНСБ до Парламента във връзка с този закон „вероятно за джентълнменски споразумения между изпълнители и каса” и т.н. Така че, в новия проекто-закон, и както е вероятно той ще стане закон, наистина Касата се превръща в една чисто държавна институция, със символично участие на обшествени организации – като напр. Синдикатите имат един представител, пациентските организации – 1 представител, но управлението е само и изцяло в ръцете на държавата. Както и да си говорим, след приемането на този закон за здравноосигурителен модел, за договорно начало и за участие на лекари и пациенти в този модел е може би чисто фигуративно, но не и реално участие. Но въпреки това ние продължаваме да изпълняваме своите законови задължения и затова днес сме на една маса и ще ви кажем всичко, което трябва да чуете и да знаете, като по закона, така и по бюджета, и по бъдещия евентуален, и както вече напоследък е популярно да се говори – вероятно виртуален НРД.
По отношение на закона , мисля, че всички сте наясно с мнението на Лекарския съюз. Нашето становище е качено и на сайта на БЛС. Ние не приемаме този закон за здравното осигуряване. Два пъти предложихме да бъде изтеглен, преработен и внесен отново. Това, явно, няма да се случи. Как и в каква посока ще бъде преработен – ще настояваме да е в посока на нормален текст за Закон за здравното осигуряване, в противен случай, просто трябва да се смени заглавието – да стане Закон за общественото здравеопазване. Както казах, има такива страни и в Англия, и в Испания, на бюджетно финансиране. Ние открито преминаваме на този модел.

ЗА БЮДЖЕТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
По важното, наистина е бюджетът. Коментира се, че фискалният резерв бил виртуален – нямало ги като реални пари, имало едни пари, но те изчезнали някъде. Вчера по някои медии, лично от премиера чух, че те са събрани до стотинка и са в наличност в БНБ. Размерът беше 8 милиарда лева. .В такъв случай, обаче, в проекто-бюджета на касата има едни виртуални осемстотин двадесет и девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди лева, които се вземат от бюджета за здравеопазване и отиват към бюджета на Националната каса, или отиват в същия този фискален резерв, заедно с предните 700 млн. лева. Значи около 1,5 милиарда лева отиват там. Тези 830 милиона лева приход няма да бъдат използвани за здравеопазване.
Държавата като платец на здравноосигурителните си задължения към хората, които тя осигурява: пенсионери, деца, ученици и т.н.- дължи на на НЗОК 941 млн., от които тя обратно ще си прибере 829 млн и които могат да бъдат ползвани за всяка нужда на държавата. Така че не се знае по какво направление тези виртуални пари ще бъдат изразходвани. Истината е, че за всеки един, който осигурява, държавата за следващата година ще внася около 2 лева, т.е. най-неизрядният платец на здравни вноски в страната ще бъде точно държавата. И аз не знам как ще бъдат стимулирани хората – изрядните платци, да внасят своите здравноосигурителни вноски. Предвиждат се мерки за повишаване на събираемостта – глоби и санкции за неизрядните платци. Но не виждам да се предвиждат такива за държавата, която явно няма да изпълни своите задължения и с парите на всеки един от работниците ще бъдат лекувани и хората, които държавата следва да осигури. Така че, на практика, солидарният модел се отнася само за работниците и работодателите.Още по-трудно мога да си представя как ще бъде мотивирано доплащане, доброволно осигуряване и т.н. Това не е изпълнение на задълженията от страна на държавата. Искам да подчертая, както за закона, така и за този бюджет, според мен, вината не е толкова на министър Дянков, наистина той не е специалист, не е в сферата на здравеопазването и вероятно не познава добре системата. И ако нашето министерство не е успяло да го убеди, че тези пари са необходими, че преструктуриране без пари няма да стане, естествено е той да ги отреже.Но поне тази лъжа, че бюджетът за здравеопазване остава същият, трябва да се прекрати. Даже приоритет явно не е. Но вината, според мен е в министерския екип на МЗ, който не е доказал ясно нуждите за здравеопазването, както от средства, така и от реформа, така и от всичко останало. Защото д-р Душков каза, че 125 млн. лева резерв щели да отидат за болнична помощ, но с 320 млн. за лекарства и този позитивен списък, според мен, няма как да отидат за болнична помощ. Не виждам никъде заложени думи за преход.
ЗА ЗАЩИТАТА ИНТЕРЕСИТЕ НА СЪСЛОВИЕТО
Това, което се говори – реформа и т.н., закриване на не знам колко болници – добре, сигурно така трябва - къде отиват хората – 4-5 хиляди човека - лекари, медицински сестри, санитари, за които ние постоянно повтаряме, че ще останат на улицата, защото с този бюджет аз не виждам къде могат да отидат. И явно с тези средства се борави по някакъв странен начин – средства от здравни осигуровки се прехвърлят насам-натам, говори се, че другите 125 млн., които трябваше да бъдат резерв щели да отидат в министерството. Е, хубаво де, ама те са събрани здравни вноски как да отидат за плащания, които не са за здравни услуги. Факт, или аз не разбирам, или нещо странно се случва. Това са проблемите и мисля, че когато министър Нанев пое поста след няколко месечно председателство на БЛС, пое ангажимента, че ще отстоява интересите на съсловието. Защото той зае поста обявявайки: „Аз съм един от вас”. Мога да ви предоставя и едно „Предизборно споразумение”, подписано от тогавашния председател на Съюза –д-р Божидар Нанев и от другата страна, подписано от д-р Лъчезар Иванов, сегашен председател на Комисията по здравеопазване, в което се поемат ангажименти, един от които е сключване на НРД. Не знам няколко месеца след изборите и на единия, и на другия, ангажиментите дали отпадат, дали са само предизборни и след това не означават нищо. Но най- вече не мога да приема, че екипът на Министерство на здравеопазването, което дойде от Лекарския съюз, два месеца след това, ще предаде колегите си и ще работи срещу тях. Надявам се искрено, че това няма да се случи.

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР
Лекарският съюз в никакъв случай не приема това, което се случи предните години. Пак ще повторя – нямаше Рамков договор заради тотален политически натиск, затова нямаше. С идването на новото управление, мога да ви кажа, че ние седнахме с голяма надежда, че няма това вече да се случи и ще работим спокойно за подписването на един наистина добър рамков договор. И трябва да ви кажа, че той вече в рамките на 50-60% е готов, работихме спокойно – без натиск, без проблеми. И ако наистина зависи от нас , разбира се, след като д-р Тодорова си отива, ние ще продължим да работим, с което и да е управление на касата.
Нямаме право на избор, но ако зависи от нас Рамков договор ще има. Но не ние пишем законите и определяме бюджетите. Аз например няма да се съглася да намалеят с 50 хиляди прегледите при специалист от следващата година – горе-долу това означава 800 хиляди лева по-малко. България и без това е на последно място по достъп до специалисти и явно това още повече ще се задълбочава.
Има и едно такова предложение – всяка болница да слага на видно място списък с други болници, които разполагат със свободен делегиран бюджет, т.е ако някой се разболее в Русе и лимитите на болницата в Русе са свършили, а има такива в болниците в Разград, Търговище, Силистра – ще отиде там. Ако и там нямат – ще отиде по-далече, или вероятно ще бъде записан в някаква листа на чакащите. Но как ще се степенува тежестта на състоянието на този пациент, колко и къде да чака, това не виждам някъде да е записано и обмислено. Но регулация Лекарският съюз няма да прави. Ние не приемаме друга регулация, освен медицинска и няма да приема никаква друга форма на регулация. Въобще, лично мен, не ме интересува министър Дянков или д-р Нанев как и какви пари са решили да дадат. Мен ме интересува пациентът да си свърша работата като лекар. И , съм сигурен, че така е за всеки лекар в България. Така че, ние регулация няма да правим. Министерството е в правото си да въведе и да направи, каквато регулация си пожелае.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists