ПРИЗИВ

ПРИЗИВ

ДА ПОМОГНЕМ НА Д-Р АЛЕКСИ ДЕЯНОВ

Уважаеми колеги,

Д-р Алекси Деянов, общопрактикуващ лекар от Смолян, се нуждае от трансплантация на бъбрек и в момента се поддържа с хемодиализа 3 пъти седмично. Въпреки това той не спира да се грижи за пациентите си от селата Арда и Горна Арда, наскоро към листата са записани и хора от с.Могилица. За неговата професионална компетентност и всеотдайност благодарните пациенти са събрали 16 хил. долара дарение. То е предназначено за операция в чужбина, тъй като подходящ донор в България до момента няма. За това са нужни общо 33 хил долара.
Управителният съвет на БЛС призовава всички български лекари да помогнат според възможностите си, за да съберем остатъка от сумата, нужна за операцията на д-р Деянов. За тази цел можете да ползвате неговата лична банкова сметка :

Банка ДСК Клон Смолян, BIC STSABGSF
номер на сметка в лева - BG 31STSA93000013266125
номер на сметка във валута - BG67STSA93000013266156

Алекси Захариев Деянов

Quo Vadis брой 9 от 01.11.2018SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists