ПРОМЕНЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЧЛ. 344, АЛ. 1 Т. 5 ОТ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 2018 Г. И КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА № 3 „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ С МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ И/ИЛИ ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ”

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК НА БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 февруари 2019 г. се променят изискванията на чл. 344, ал. 1 т. 5 от НРД за медицински дейности 2018 г.. Съгласно новите изисквания Клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене” ще може да се отчита, в рамките на същия болничен престой по клинични пътеки, в които е включен код за механична вентилация (*96.70/*96.71/*96.72), с изключение на: „престой по КП № 18, 23, 30, 47, 55, 65 и 66, в които кодът за механична вентилация (*96.70 или *96.71, или *96.72) е задължителен за завършване и отчитане.”

Моля да доведете настоящето съобщение до знанието на заинтересованите изпълнители на болнична медицинска помощ.

.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists