Протокол от проведена среща на експертно ниво на 16.01.2024 г. между представители на НЗОК и БЛС по НРД за МД 2023-25

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists