Протоколи от проведени срещи на експертно ниво на 04.10.22г. м/у представителите на НЗОК и БЛС по НРД за МД 2023 – 2025г - специалности Медицинска онкология/Гастроентерология/Обща и клинична патология

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists