Решение на протестното събрание на общопрактикуващите лекари в град София

Решение на протестното събрание на общопрактикуващите лекари в град София

Подкрепяме продължаващите стъпаловидно протести на колегите общопрактикуващи лекари в страната, като оставаме в протестна готовност.
Утре, 10.03.2010 г. , ще се завърнем на работните си места, но ако на 31.03.2010 г. не бъдат изплатени сумите за извършена дейност по НРД за месец февруари 2010 г. ще подновим протестните си действия.
На 9 март беше проведена среща с министър Нанев, където връчихме Декларация от протестното събрание на общопрактикуващите лекари в град София. Бяха формулирани десетте най-наболели проблема, касаещи нашата дейност. На разговора получихме уверение от министър Нанев, че дължимите суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО са преведени към НЗОК още през месец декември 2009 г. и във връзка с това настояваме БЛС да сезира прокуратурата срещу виновните лица, отговорни за този акт. Имаме и уверението на министър Нанев, че искането по отношение чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ ще бъде удовлетворено.
Бяха постигнати още и следните договорености:
1.Екип от експерти – ОПЛ от цялата страна да участва в обсъждане на:
А) проблема с двадесет и четири часовото разположение на ОПЛ, съвместно със спешната медицинска помощ;
Б) чл. 97 от НРД относно възможността за работа на ОПЛ на втори договор съвместно с НЗОК.
2. На 10.03.2010 г. при разискване актуализацията на бюджета на НЗОК, министър Нанев ще внесе предложение за увеличаване на регулативния стандарт за изследвания и консултации / поне / до ниво 2009 г.
3. Министър Нанев ще внесе за разискване в парламента предложение за реимбурсация на ИМП на сумите за всички освободени от потребителска такса лица.
Категорично възразяваме срещу каквито и да било инсинуации, че протестираме, защото ни проверяват, тъй като за десет години сме свикнали на всякакви проверки. Това влиза в задълженията на НЗОК и ние сме подписали индивидуалните си договори, приемайки това условие. Считаме за абсолютно правилно институцията, която ни заплаща, да проверява нашата дейност. Никъде в нашите искания не фигурира мотив ПРОВЕРКА като повод за протести.
Категорично възразяваме и срещу опита да бъдем обвинени за внесеното предложение за повишаване на осигурителната вноска с 2%.
Благодарим на всички колеги, учавствали в протеста, както и на всички, които ни подкрепиха:

Български лекарски съюз
Столична лекарска колегия на БЛС
Български фармацевтичен съюз – столична колегия
Спешна медицинска помощ – град София
Спешен институт Пирогов
Всички останали колеги от болничната помощ и стоматология.
Благодарим на всички медии, за това че отразиха обективно нашия протест.
Най-накрая, но не на последно място, благодарим на всички наши пациенти за тяхното разбиране и съпричастност. 9.03.2010 г. От името на Протестното събрание на ОПЛ – град София
Гр. София УС на ДСОПЛ
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists