Шведските планове за ревизия на правилата за работното време в опасност

Шведските планове за ревизия на правилата за работното време в опасност

Държавите – членки се разцепиха относно повторното подновяване на разговорите.
Спорни точки са времето на повикване и правото на изключения.
От Джим Брунсден

Надеждите на шведското правителство за напредък по ревизирането на правилата за работно време, докато то държи председателството на ЕС, бяха изложени на опасност от призиви на други държави – членки. Преди въпросът да се разгледа отново, се говори за период на размисъл,
Преговорите между Европейския парламент и държави – членки за ревизиране на съществуващите правила бяха прекратени по-рано тази година, след пет годишни опити. Европейската комисия трябва да представи ново законно предложение преди да се рестартират дискусиите между двете страни.
По-рано този месец, социалните министри проведоха неофициална дискусия относно това как би трябвало да бъде поставен въпросът. Германия оглави група от страни, като каза, че не трябва да се прави опит за бързо поставяне на въпроса, като се аргументира, че това би отнело много време, а има само ограничен шанс за успех.
По думите на източник, немското правителство е информирало Комисията, че то не би приветствало едно предложение в следващите две години.
Но шведското правителство, с подкрепата на Дания, Финландия и Австрия, призова за колкото е възможно по-скорошно отваряне наново на ревизионния процес, тъй като смята, че Постановления на Европейската правосъдна палата (ЕПП – ECJ) са направили настоящата ситуация несъстоятелна.

Правото на изключения в здравната система

Предишен опит за ревизия Комисията предприе през 2004 г., отчасти като отговор на постановления от ЕПП през 2000 и 2003 г., че времето, което лекарите разходват „на повикване” (т.е., когато от тях се изисква да са на разположение в случай на нужда) би трябвало да се смята като част от 48-часовата максимална работна седмица на ЕС. Решенията доведоха до голямо увеличение на броя на правителствата, които прилагат правото на изключения от 48-часовото правило.
Цели 15 държави - членки понастоящем прилагат правото на изключения. Много от тях го правят специално за наетия труд в здравеопазването, но Обединеното кралство, Малта, Естония, Кипър и България прилагат правото на изключения нашироко в цялостните си икономики. Хърватска, чиято молба за присъединяване към ЕС е блокирана заради граничен диспут със Словения, даде да се разбере, че ще приложи всеобщо право на изключение като член на ЕС.
Швеция е сред 12-те страни, които все още не прилагат права на изключения и, както и Дания и Финландия, би се изправила пред специални затруднения при въвеждането им, поради естеството на своите национални трудови закони.
Опитите на Комисията за ревизия пропаднаха, обаче, най-вече защото МЕП-и и държавите членки не можаха да се споразумеят какво да направят за времето на повикване и правото на изключения, при стремежа на Парламента към стриктно придържане към 48-часовата седмица.
Официално лице на ЕС каза: “Една от разгледаните опции е да се върнем в изходната позиция и хубавичко да разберем какво е въздействието на директивата – какви са разноските и облагите от нея.”

Случаи на нарушения

Конфедерацията на европейския търговски съюз апелира по-рано този месец към Комисията да се занимае със случаите на нарушения на държавите членки, които не се придържат към настоящите правила за работно време.
В изявление тя каза, че Комисията „трябва да изпълни своята отговорност като бранител на договорите и… да подсигури цялостното превръщане в живо дело на съществуващите законодателни текстове”.
Владимир Шпидла (Vladim?r ?pidla), европейският специален пълномощник за труда и социалните въпроси, каза обаче, че след провала на преговорите с Парламента Комисията ще даде време на държавите членки да приведат националните си практики в съответствие с настоящите закони за работното време.
Една вероятна последица е, че повече държави членки ще започнат да прилагат права на изключения, тъй като това е най-простия начин да се избегнат възраженията по повод времето на повикване.
Комисията предполага, че много държави членки не спазват правилата за компенсаторен отдих за хората, които работят извънредно, които също бяха засегнати от съдебното решение от 2003 г.

Quo Vadis брой 3 от 25.04.2018 годинаSatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists