СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО КОЛЕГИИ

СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО КОЛЕГИИ

Д-р Ст. Константинов
Изчисленията са направени на база Регистъра на БЛС към март 2010г.
Най-висока средна възраст при мъжете имат лекарите от РК Монтана – 49год. и 3 месеца. При жените РК Кърджали е с най-висока средна възраст - 48год. и 11 месеца. Най-ниска е възрастта на мъжете лекари в РК Добрич 43год. 3 месеца, а за жените с най-ниска възраст е РК Видин 42год. и 3 месеца. Предвижда се подобна демографска информация да се представя ежегодно. Вече е изчислен броят на лекарите по години на раждане за всяка колегия като предстои детайлизиране и по специалност. Това ще даде ясна представа за човешките ресурси по области и специалности, а също ще служи като ориентир за прогнозиране на бъдещите нужди от лекари по региони в страната.
Изнесените по-долу средни данни са на базата на всички членове на съответните колегии, което значи, че е възможно в регистрите им да фигурират и лекари в пенсионна възраст, които вече не практикуват.

__Районна колегия__

Средна възраст

Мъже

Жени

Благоевград

45г.6м.

43г.11м.

Бургас

45г.6м.

43г.4м.

Варна

44г.9м.

43г.1м.

Велико Търново

45г.6м.

43г.8м.

Видин

44г.7м.

42г.3м.

Враца

46г.8м.

45г.5м.

Габрово

47г.2м.

45г.

Добрич

43г.3м.

44г.1м.

Кюстендил

45г.11м.

46г.5м.

Кърджали

46г.10м.

48г.11м.

Ловеч

46г.

43г.2м

Монтана

49г.3м.

45г.9м.

Пазарджик

47г.9м.

46г.6м.

Перник

44г.10м.

45г.

Плевен

45г.7м.

42г.8м.

Пловдив

46г.11м.

44г.9м.

Разград

47г.5м.

44г.4м.

Русе

45г.2м.

44г.

Силистра

43г.7м.

43г.7м.

Сливен

47г.10м.

43г.5м.

Смолян

44г.2м.

45г.1м.

София град

47г.3м.

45г.5м.

София област

45г.6м.

45г.

Стара Загора

45г.

43г.5м.

Търговище

45г.4м.

45г.3м.

Хасково

46г.5м.

45г.4м.

Шумен

45г.10м.

45г.1м.

Ямбол

44г.11м.

42г.9м.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists