СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА 56

Със становището на БЛС можете да се запознаете __тук__

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists