ТЕМАТИЧНИ МЕСЕЧНИ СРЕЩИ ДОГОВОРИХА БЛС И МЗ

ТЕМАТИЧНИ МЕСЕЧНИ СРЕЩИ  ДОГОВОРИХА БЛС И МЗ

БЛС ИСКА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОВИШЕН БЮДЖЕТ НА НЗОК С 250 МЛН.ЛВ.

Днес, 3 май, се проведе първата работна среща на УС на БЛС с екипа на новия министър на здравеопазването проф.д-р Анна – Мария Борисова. Тя беше по покана на проф.Борисова, която представи и своите заместници – проф. Д-р Иван Миланов, Деси Димитрова и Гергана Павлова, както и началника на кабинета Даниела Пантева.
Срещата премина конструктивно и със съгласие по всички важни въпроси, които касаят предстоящите реформи в сферата на здравеопазването. Проф.Борисова представи трите направления, по които нейният екип работи вече 8 дена – изготвя се информационен бюлетин, който съдържа данни за състоянието на болниците от цялата страна и вече 95% от статистиката е получена. Републиканските консултанти работят по изготвянето на стандартите по отделните специалности и ще се финализира разработката на клинични пътеки за долекуване и продължително лечение. Проф.Борисова подчерта, че здравеопазването е неефективно, което налага извършването на реформи. Промените са невъзможни без участието на БЛС – допълни тя и изрази очакване, че БЛС ще участва активно в изработването на регистър на лекарите в страната по пол, възраст и специалности. Тя очаква активност от страна на съсловната организация и по отношение на изготвяне на правилата за добра практика и организацията на продължаващото обучение и квалификация на лекарите.
От своя страна председателят на БЛС Д-р Цветан Райчинов настоя за съдействие от страна на министър Борисова относно актуализацията на бюджета на НЗОК. БЛС настоява да бъдат отпуснати още 200 – 250 млн.лева до края на май, за да може да се спре забавянето на плащанията към изпълнителите.
Приоритетно значение за БЛС има и остойностяването на медицинските дейности, както и въвеждането на електронна здравна карта на пациентите.
Министър Борисова и ръководството на БЛС се обединиха около виждането, че пари в здравеопазването ще има срещу извършване на ясни като съдържание и срокове реформи. Диалогът между двете институции ще продължи на месечни срещи, които ще се провеждат по предварително уговорени теми.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists