Управителен съвет на БЛС

Управителен съвет на БЛС

На основание чл.11, т.2 от Устава на БЛС на 09.09.2009г. от
11.00 часа се свиква заседание на Управителния съвет на БЛС . Заседанието ще се проведе в сградата на НЦООЗ, ет.2, ст.5 при следния дневен ред:

1. Избор на място за провеждане на 42 Извънреден събор на БЛС
2. Обсъждане на законодателни промени в сферата на здравеопазването
3. Изготвяне на график на експертните групи /ПИМП, СИМП, болнична помощ, обща част, контрол и санкции/ за преговорите с НЗОК за НРД 2010г.
4. Разни

Quo Vadis брой 1 от 08.02.2019 годинаCode Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists