УС И НС НА БЛС В ХАСКОВО

УС И НС НА БЛС В ХАСКОВО

ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА ПРАКТИКА- ПРИОРИТЕТИ На 20 и 21 май т.г. се състоя управителен и национален съвет на БЛС при следния дневен ред:

1. Сформиране на експертна група за съгласуване на правила за добра медицинска практика.

2. Изработване на програма за следдипломна квалификация на лекарите и ПМО.

3. Разглеждане на възможности за строеж на Дом на българския лекар.

4. Обсъждане на готвената от МЗ и Народното събрание реформа в здравеопазването.

5. Обсъждане на необходимостта от сключване на Анекс към НРД 2010.

6. Разни.

По първите две точки бяха избрани съответните комисии, които ще работят по всички допълнителни предложения от колегиите и ще оформят окончателното становище на организацията. КОМИСИИ:

КОМИСИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕД.ПРАКТИКА

Д-р Ст.Константинов – координатор

Д-р Кирил Еленски

Д-р А.Григоров

Д-р Г.Сакакушев

Д-р Д-р Д.Чинарска

Д-р Д.Ленков

Проф.д-р М.Миланов

Проф.д-р Вл.Пилософ

КОМИСИЯ ПО СДО , ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ и РЕГИСТЪР

Д-р Г. Ставракев – координатор

Д-р М. Чолаков

Доц.д-р Л. Хавезова

Д-р М.Маджаров

Д-р Св.Дачев

Д-р св.Сардовски

Д-Р Ст.Константинов

С предварителните материали за двете направления, изготвени от д-р Д.Петров, експерт към БЛС, можете да се запознаете по-долу.

Беше взето решение и за актуализация с разширение на регистъра на БЛС, във връзка с последни изисквания относно актуалния статут на всеки лекар. Презентация на проекта направи д-р Г.Ставракев.След съответната подготовка , ще последва съгласуване с регионалните колегии на БЛС за приемане на окончателен вариант.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists