Устав на БЛС (Приет на 32 Събор,изм.и доп.на 44,47,52,55,56,57,63,70, 73 и 75 Събор на БЛС)

Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists