В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ : ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА НЗОК не може да осигури и минимално увеличение на цените на медицинските дейности
На състоялото се вчера / 28 октомври/ обсъждане на проектобюджета на Касата пред 4 комисии в Народното събрание, Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ – зам.председател на БЛС представи СТАНОВИЩЕТО на съсловната организация, като наблегна на факта, че този проектобюджет не само няма да стигне за минимално увеличение на цените на медицинските дейности, но като финансова рамка и заложени едностранни регулативни механизми, той тотално обезсмисля Националния рамков договор и преговорите по него. Отбелязва се също и категоричният отказ на БЛС да подкрепи такъв бюджет.
С целия текст на СТАНОВИЩЕТО можете да се запознаете тук:
Последният вариант на Проектобюджета, предложен вчера в НС можете да видите [тук:](</images/Documents/proekto-budget nzok 2011.pdf>)
Статия за нарастващия разход за здраве, който упражнява натиск върху правителствените бюджети, според Здравните данни на ОИСР’2010, можете да прочетете
- в оригинал - [тук:](</images/Documents/growing health spending puts pressure on government budgets.doc>)
- в превод – [тук:](</images/Documents/statia_oecd health data 2010_prevod.doc>)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists