Здравните министри на ЕС подкрепят испанското предложение относно свободното движение на пациенти

Здравните министри на ЕС подкрепят испанското предложение относно свободното движение на пациенти

На Съвета по въпросите на заетостта, социалната политика, здравето и потребителите (EPSCO), който се проведе този вторник в Люксембург, здравните министри на ЕС подкрепиха испанското предложение относно мобилността на пациентите в пределите на Съюза.

На публичния дебат мнозинството на държавите-членки одобриха съставения от Испанското председателство нов Проект за Директива относно трансграничното здравно обслужване, който намери златната среда между интересите на различните страни и първоначалното предложение на Европейската комисия (ЕК).
Днешният ангажимент представлява важна стъпка към основаването на Общностна рамка за правата на пациентите, след като първото законодателно предложение беше блокирано в края на 2009 г. от група страни начело с Испания.

„Велико политическо споразумение”

Така испанският здравен министър Тринидад Хименез описа приемането на Проектодирективата на ЕС относно трансграничната медицинска помощ, състояло се „във велик ден за изграждането на единна зона на здравно обслужване в ЕС”.
Новото предложение, написано през последните четири години, променя определени точки, породили несъгласие между 27-те държави-членки. Тези точки изключително се отнасяха до определянето кои страни трябва да финансират полученото от техните граждани медицинско лечение в други държави-членки, условията за достъп до такива услуги и изискванията за качество и сигурност на пациентите.

Проектът утвърждава, че като общо правило страната по местожителство на пациента плаща разноските по неговото/нейното лечение. Въпреки това, ако пациентът реши да се върне за лечение в неговата/нейната родина – или в страната, където той/тя е регистриран/а в социално-осигурителната система – последната ще заплати лечебните разноски, макар гражданинът да живее в друга държава-членка.

Одобреният текст включва необходимост от получаване на предварително разрешение от системата на здравеопазването в страната по местожителство на пациенти, които търсят определени видове медицинска помощ в трета страна. Тези изисквания, каза министърът, са вече действащи от май месец по силата на Наредба 883. Джон Дали (John Dalli), Комисар на ЕС за здравна и потребителска политика, заяви, че тестът „ще гарантира, че европейските пациенти знаят правата си за получаване на трансгранично здравно обслужване”.

Макар да каза, че ЕК „трябваше да предпочете по-новаторски текст”, той каза, че изпълнителния орган на Общността го е приел, „за да върви напред законодателният процес”.
Друга тема, дискутирана в Съвета, беше предложената разпоредба за гарантиране на четливи етикети на хранителните продукти. Прието бе, че буквите следва да са не по-малки от 1.2 милиметра.
Министрите още се споразумяха през следващите четири години да се намали с 16% употребата на сол, с цел намаляване нейното въздействие върху сърдечносъдовите болести в ЕС.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists