АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА "НАСОКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКИТЕ НА ЗДРАВНАТА НИ СИСТЕМА ПРИ ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА С ВИСОКО КОНТАГИОЗЕН РЕСПИРАТОРЕН АГЕНТ"

АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА "НАСОКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКИТЕ НА ЗДРАВНАТА НИ СИСТЕМА ПРИ ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА С ВИСОКО КОНТАГИОЗЕН РЕСПИРАТОРЕН АГЕНТ"

В новата версия са включени насоки за домашно лечение, осъвременен е алгоритъмът за диагностика, допълнена е препоръката за пневмонии, както и за хирургично лечение на специфична нозология. Насоките съдържат и превод на препоръките на Немското дружество по обща и семейна медицина. Предстои в комплекта да бъде включени и препоръките към личните лекари, подготвени от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Насоките са публикувани в интернет и могат да бъдат свалени от следния линк: https://1drv.ms/u/s!ApvZAv8wL0KhrGabp_mz2VniUa5N?e=3TosjN.

Коментари и препоръки по формата и съдържанието на материалите може да изпращате на д-р Александър Симидчиев по електронна поща: alex@simidchiev.net.

Актуализираният вариант на „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“ еподготвенот Медицинския експертен съвет към Министерския съвет, като информацията е актуална към 21 април 2020.

С писмото на министър Кирил Ананиев можете да се запознаете ТУК
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists