БЛС НА СРЕЩА ПРИ ОМБУДСМАНА ГИНЬО ГАНЕВ ЗА ЛИМИТИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

БЛС НА СРЕЩА ПРИ ОМБУДСМАНА ГИНЬО ГАНЕВ ЗА ЛИМИТИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Последиците за здравната система и правата на пациентите от въведените от НЗОК лимити в болничната и извънболничната помощ, бяха обсъдени днес на среща при омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Участниците изразиха становища срещу лимитите за болничната и извънболничната медицинска помощ. Приведени бяха аргументи за негативни последици, както за самите лечебни заведения, така и за пациентите.
Участниците в дискусията се съгласиха, че НЗОК трябва да се стреми да спазва определения бюджет, но и също така, че това трябва да бъде направено по начин, който да не е в ущърб на свободната конкуренция и без да се накърняват правата на пациентите. „ При изразходването на публичния финансов ресурс, лекарите не могат да носят отговорност за икономическата целесъобразност, те отговарят само за медицинската страна на проблема. Съсловието не трябва да се вкарва в ролята на разпределител на средства при обслужването на пациентите - изразиха позиция представителите на БЛС.

Трябва да се промени механизмът на регулация, така че водещо да стане обосноваването и доказването на медицинската целесъобразност. Конкретните предложения за практическото приложение, предстои да бъдат уточнени „– допълниха те.
На срещата присъстваха представители на пациентски организации, директори на болници и на лечебни заведения за извънболнична помощ, експерти и представители на синдикатите в областта на здравеопазването, представители на различни институции, ръководещи българското здравеопазването. От страна на БЛС участие взеха д-р Диана Чинарска, д-р Георги Ставракев и д-р Кирил Еленски – членове на УС.
Предстои омбудсманът да излезе с официално Становище по засегнатите в дискусията въпроси, което ще бъде предоставено на Народното събрание и на изпълнителната власт.

Quo Vadis брой 11 от 19.12.2017 годинаSatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists