Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

До
Премиера на Р. България
Г-н Бойко Борисов

До
Председателя на
Комисия по здравеопазване
Д-р Лъчезар Иванов

До
Министъра на здравеопазването
Д-р Божидар Нанев

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р НАНЕВ,

Българският лекарски съюз не приема опитите за игнориране от присъщите за мисията му и законови дейности.
Създадена през 1901 г., съсловната организация претърпя репресии включително и закриването й през 1949 г. Възстановена законово в първите годините на демокрацията в България, тя продължава традицията на осонвателите си. През последните 3 години отново се правят политически опити за вмешателство в дейността й.
Въпреки конструктивното си и лоялно участие в дискусии и срещи в интерес на обществото и въпреки подписаните меморандуми, БЛС е обезпокоен от тиражираното в медиите изявление на новия председател на УС на НЗОК г-н Владислав Горанов, както и от разпореждането до РЗОК за сключване на договори с изпълнителите на медицинска помощ до 15 декември 2009 г.
Обезпокоени сме от различните и разнопосочни послания отправяни към БЛС и обществото от парламентарната комисия по здравеопазване, от Министерството на здравеопазването и от Министерството на финансите.

Българският лекарски съюз е заявявал на всички политически и професионални срещи и форуми, че ще участва в разумни за обществото и лекарското съсловие процеси на реформата, особено сега, в момент на финансова криза.

В продължение на 6 месеца, БЛС участва активно в рамковото договаряне с НЗОК със свои експерти от страната, изявени лекари от научните среди и националните консултанти. С безвъзмезден труд, БЛС участва и в актуализиране на законодателството в подготовката на нормативни документи, като и във всички комисии за изготвяне на наредбите към МЗ .

Срещата на министър – председателя на Р. България с ръководството на БЛС бе оценка за организацията като необходим и неотменим партньор в осъществяване на реформите в здравеопазването. На срещата министър – председателят, в присъствието на здравния и финансовия министър, пое три основни ангажимента, а именно:

 • Да не се намаляват средствата за Здравеопазване през 2010г;
 • Да бъде сключен НРД 2010;
 • БЛС да участва във вземането на решения по всички важни въпроси, касаещи здравеопазването.

До момента тези ангажименти не са спазени и облечени в политически решения от ресорните ведомства и институции!

Не са спазени и подписаните от политическа партия „ГЕРБ” предизборни ангажименти за решаване на проблемите в здравеопазването съвместно с БЛС и другите съсловни организации.

Не приемаме подготвяното едностранно решение на ръководството на НЗОК за ликвидиране на рамковото договаряне в България, по подобие на предишните 3 години!
Считаме, че има опасност от влошаване на здравния сектор като цяло.

На извънредното си заседание на 5.12.2009 г.
НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЛС РЕШИ:

 1. Българският лекарски съюз се оттегля от участие в процесите на здравната реформа, провеждана от официалните институции;

 2. БЛС призовава членовете си да не избързват да подписват индивидуалните си договори с РЗОК, поради рисковете и неяснотите в едностранно поставените условия от НЗОК;

 3. БЛС ще информира международни медицински асоциации, както и еврокомисаря по здравеопазване и защита на потребителите г-н Джон Дали за нарушените професионални и човешки права на членовете си;

 4. Сваляме доверието си от министъра на здравеопазването д-р Б. Нанев и зам. министър д-р В. Митрев по следните причини:

 • Премахване на договарянето, като механизъм за уреждане на отношенията между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК;
 • Предприети действия за изземване на законови функции на БЛС в областта на следдипломната квалификация и следдипломното обучение;
 • За медийни изявления, които уронват престижа на българския лекар, което е в разрез с Кодекса по професионална етика.

  1. Заявяваме, че за всичко случващо се в системата на здравеопазването от този момент нататък, БЛС и неговото ръководство, както и всеки редови лекар в България не носят никаква отговорност.

  София НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЛС
  05.12.2009 г.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists