Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

До
Премиера на Р. България
Г-н Бойко Борисов

До
Председателя на
Комисия по здравеопазване
Д-р Лъчезар Иванов

До
Министъра на здравеопазването
Д-р Божидар Нанев

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р НАНЕВ,

Българският лекарски съюз не приема опитите за игнориране от присъщите за мисията му и законови дейности.
Създадена през 1901 г., съсловната организация претърпя репресии включително и закриването й през 1949 г. Възстановена законово в първите годините на демокрацията в България, тя продължава традицията на осонвателите си. През последните 3 години отново се правят политически опити за вмешателство в дейността й.
Въпреки конструктивното си и лоялно участие в дискусии и срещи в интерес на обществото и въпреки подписаните меморандуми, БЛС е обезпокоен от тиражираното в медиите изявление на новия председател на УС на НЗОК г-н Владислав Горанов, както и от разпореждането до РЗОК за сключване на договори с изпълнителите на медицинска помощ до 15 декември 2009 г.
Обезпокоени сме от различните и разнопосочни послания отправяни към БЛС и обществото от парламентарната комисия по здравеопазване, от Министерството на здравеопазването и от Министерството на финансите.

Българският лекарски съюз е заявявал на всички политически и професионални срещи и форуми, че ще участва в разумни за обществото и лекарското съсловие процеси на реформата, особено сега, в момент на финансова криза.

В продължение на 6 месеца, БЛС участва активно в рамковото договаряне с НЗОК със свои експерти от страната, изявени лекари от научните среди и националните консултанти. С безвъзмезден труд, БЛС участва и в актуализиране на законодателството в подготовката на нормативни документи, като и във всички комисии за изготвяне на наредбите към МЗ .

Срещата на министър – председателя на Р. България с ръководството на БЛС бе оценка за организацията като необходим и неотменим партньор в осъществяване на реформите в здравеопазването. На срещата министър – председателят, в присъствието на здравния и финансовия министър, пое три основни ангажимента, а именно:

 • Да не се намаляват средствата за Здравеопазване през 2010г;
 • Да бъде сключен НРД 2010;
 • БЛС да участва във вземането на решения по всички важни въпроси, касаещи здравеопазването.

До момента тези ангажименти не са спазени и облечени в политически решения от ресорните ведомства и институции!

Не са спазени и подписаните от политическа партия „ГЕРБ” предизборни ангажименти за решаване на проблемите в здравеопазването съвместно с БЛС и другите съсловни организации.

Не приемаме подготвяното едностранно решение на ръководството на НЗОК за ликвидиране на рамковото договаряне в България, по подобие на предишните 3 години!
Считаме, че има опасност от влошаване на здравния сектор като цяло.

На извънредното си заседание на 5.12.2009 г.
НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЛС РЕШИ:

 1. Българският лекарски съюз се оттегля от участие в процесите на здравната реформа, провеждана от официалните институции;

 2. БЛС призовава членовете си да не избързват да подписват индивидуалните си договори с РЗОК, поради рисковете и неяснотите в едностранно поставените условия от НЗОК;

 3. БЛС ще информира международни медицински асоциации, както и еврокомисаря по здравеопазване и защита на потребителите г-н Джон Дали за нарушените професионални и човешки права на членовете си;

 4. Сваляме доверието си от министъра на здравеопазването д-р Б. Нанев и зам. министър д-р В. Митрев по следните причини:

 • Премахване на договарянето, като механизъм за уреждане на отношенията между изпълнителите на медицинска помощ и НЗОК;
 • Предприети действия за изземване на законови функции на БЛС в областта на следдипломната квалификация и следдипломното обучение;
 • За медийни изявления, които уронват престижа на българския лекар, което е в разрез с Кодекса по професионална етика.

  1. Заявяваме, че за всичко случващо се в системата на здравеопазването от този момент нататък, БЛС и неговото ръководство, както и всеки редови лекар в България не носят никаква отговорност.

  София НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЛС
  05.12.2009 г.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)