ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК ОТ БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И АПТЕКИТЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ДНЕС СРЕДСТВАТА ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ АПРИЛ

ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК ОТ БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И АПТЕКИТЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ДНЕС СРЕДСТВАТА ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ АПРИЛ

Днес, 15.06.2010г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати към районните здравноосигурителни каси разрешение за извършване на плащания към договорните партньори. Средствата са в размер на 101 718 000 и са за дейност, извършена през месец април. От тях 86 069 000 ще бъдат изплатени за болнична помощ, а 15 649 000 лв. ще бъдат изплатени на аптеките за отчетен период 16-30 април 2010.

Желанието на ръководство на НЗОК е плащанията към договорните партньори да се стабилизират, като се спазват регламентираните в Националния рамков договор срокове.

15.__06.2010г.ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК__
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists