ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК ОТ БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И АПТЕКИТЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ДНЕС СРЕДСТВАТА ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ АПРИЛ

ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК ОТ БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И АПТЕКИТЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ДНЕС СРЕДСТВАТА ЗА ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ АПРИЛ

Днес, 15.06.2010г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати към районните здравноосигурителни каси разрешение за извършване на плащания към договорните партньори. Средствата са в размер на 101 718 000 и са за дейност, извършена през месец април. От тях 86 069 000 ще бъдат изплатени за болнична помощ, а 15 649 000 лв. ще бъдат изплатени на аптеките за отчетен период 16-30 април 2010.

Желанието на ръководство на НЗОК е плащанията към договорните партньори да се стабилизират, като се спазват регламентираните в Националния рамков договор срокове.

15.__06.2010г.ПРЕСЦЕНТЪР НА НЗОК__
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)