ЕК ЗАДЕЙСТВА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ДЕФИЦИТА

ЕК ЗАДЕЙСТВА ПРОЦЕДУРА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ДЕФИЦИТА

Европейската комисия даде срок на България до края на годината да намали бюджетния си дефицит под прага от 3 процента от БВП. Препоръката на ЕК е част от процедурата за финансова дисциплина в ЕС и е задействана, след като София отчете бюджетен дефицит от 3,9 процента от БВП за миналата година. Тази година се очаква показателят да бъде съвсем малко по-нисък. ЕК призовава българските власти да повишат ефективността на публичните разходи, като изцяло въведат планираните структурни реформи в областта на публичната администрация, здравеопазването, образованието и пенсионната система.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists